Duben 2008

Magická noc

30. dubna 2008 v 21:54 | Pája |  Máj
Noc z 30. dubna na 1. května bylo pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodeností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti.

Pálení čarodějnic

30. dubna 2008 v 21:49 | Pája |  Máj
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) jsou označení pro noc z 30. dubna na 1. května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo "pálení čarodějnic". Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.

Majáles

30. dubna 2008 v 21:42 | Pája |  Máj
Oslavy jara a lásky, které se nesly v duchu studentské veselice se u nás objevily v 19. století. Tato tradice byla poprvé pozastavena v období 2. světové války, opět obnovena byla až v 60. letech a poté opět zakázána po roce 1968. Poslední Majáles, kterého se zúčastnily desetitisíce lidí, se v Praze konal v roce 1990. Tehdy tu vystoupil americký básník Allen Ginsberg poukazující na špatný stav životního prostředí na Zemi. Nicméně každoročně se konají menší akce jak v Praze, tak v dalších často univerzitních městech.

Kytka a věneček

30. dubna 2008 v 21:32 | Pája |  Máj
V první květnovou neděli obcházejí chlapci s májkou stavení a děvčata jim dávají dárečky, poté se všichni z vesnice setkají na návsi či v hostinci na májové veselici, které se říkalo Kytka. Pokud večer organizují děvčata - obcházejí s májíčkem (stromečkem na dřevěném talíři), na který jim sousedé dávají peníze, na zaplacení muzikantů či občerstvení. Této oslavě se říkalo Věneček - dívky dávaly před hospodou chlapcům zelený věnec, který poté společně věšeli nad dveře hostince.

Stavění májek

30. dubna 2008 v 21:26 | Pája |  Máj
Tradice říká, že by se v předvečer 1. května měli chlapci vypravit do lesa, kde by měli useknout, co nejvyšší strom. Jelikož se jedná o symbol jara, měla by to být bříza. Ovšem nemusí to být pravidlem. Někde zdobí smrk, borovici či jedli. Tento strom se oklestí (u břízy se ponechává špička a ozdobí se věncem, šátky, fáborky, pentlemi, květinami. Tuto májku poté v každé vsi na návsi (někde i na tajném místě) postaví a po celou noc bedlivě hlídají, aby jim ji přespolní nemohli podříznout a ukrást. Ještě stále někde přetrvává tradice, kdy jednotlivé obce mezi sebou soutěží o to, kdo ukradne více májek. V některých krajích je poté zvykem na 1. máje vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky z písku, vápna, pilin spojit domy zamilovaných dvojic. V Rakousku dodnes přetrvává tradice, že si milenci před svými domy kreslí v tento den srdce se svými jmény.

Polibek pod rozkvetlou třešní

30. dubna 2008 v 21:20 | Pája |  Máj
K tomuto dni se taktéž vztahuje nám dobře známá lidová moudrost: Dívka na prvního máje nepolíbená, do roka uschne. Z toho vznikla tradice, že by každá dívka měla být políbená pod rozkvetlou třešní nebo břízou.

1. Máj po druhé

30. dubna 2008 v 20:54 | Pája |  Máj
Všechno začalo ke konci 19. století, když Americká federace pracujících přišla s požadavkem uzákonit osmihodinovou pracovní dobu od 1. května 1886. Již několik měsíců před tímto datem se pracující připojovali po tisících do boje za kratší pracovní den. Centrem dění se stalo Chicago, stávek se tam zúčastnilo na 400 tisíc pracujících. Místní noviny hlásaly, že "žádný kouř nevychází z vysokých komínů továren a závodů a události začínají nabírat podoby svátku." Dne 1. května zaplavily stávky město a na jednom ze shromáždění došlo ke střetu mezi stávkujícími společnosti McCormick Harvester a skupinou stávkokazů. Skupina 200 policistů bez jakéhokoliv varování zaútočila na dav obušky a revolvery. Zabili nejméně jednoho stávkujícího, vážně zranili pět nebo šest osob a množství dalších lidí bylo zraněno lehce. Následující noc se mělo konat protestní shromáždění proti tomuto zásahu.

1. Máj

30. dubna 2008 v 20:39 | Pája |  Máj
Vpodvečer na 1. Máje se vypravují chlapci do lesa, aby usekli stromek a udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční symbol jara. Stromek oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky. Celou noc májku hlídají, aby ji někdo neodříznul a neukradl. Kromě těchto májek co stojí na návsi, vztyčují někdy mládenci menší májky před domy dívek.
1. máje bylo taky zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšiny z písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí spojily domy zamilovaných dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo být některým očím utajeno a pak bývalo hodně " veselo "…..
Lásky čas - Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenována podle bohyně lásky, štěstí, jara a milostné poezie. Nikdo však už nezjistí zda to byla římská Venuše, řecká Afrodita, slovanská lada či jiná bohyně lásky, co vedla pero Karla Hynka Máchy, když psal známé verše - Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
A protože trocha poezie nikoho nezabije, vžil se v Praze zvyk nosit v prvomájový podvečer k soše tohoto romantického básníka kytičku květů. Při té příležitosti se milenci zastaví pod rozkvetlou třešní, protože jak praví lidová moudrost, dívka na prvního máje nepolíbená do roka uschne. Májové oslavy tedy nebyly jen záležitostí vesnice, ale pronikly i do měst. Známy jsou tradiční jarní studentské slavnosti - majáles.

Něco o 1. Máju

30. dubna 2008 v 20:32 | Pája |  Máj
První květnový den patří mezi velmi staré slavnostní okamžiky, kdy se zdůrazňoval význam květin, mládí a plodnosti, kdy se lidé vyrovnávali se silami zla - jen se podívejte na prastarou tradici "upalování" čarodějnic v předvečer tohoto dne.
První máj - lásky čas a První máj - Svátek práce. To jsou zřejmě dvě nejčastější asociace, které se většině lidí vybaví v souvislosti s 1. květnem. Někteří si ještě vzpomenou na prvomájové průvody, pestrobarevná mávátka, pionýrské kroje, sáhodlouhé projevy státníků a alegorické vozy.
Přelom dubna a května lidé odedávna slavili jako definitivní odchod zimy, probuzení přírody a příchod teplého a úrodného období. Poslední dubnovou noc se v Čechách pálí čarodějnice, slaví se filipojakubská noc a o den později se pak staví tradiční máje. Od konce 19. století se první květnový den slaví také jako Svátek práce. Až do poloviny minulého století měl První máj v Čechách většinou konfliktní podobu, bojové a v pravém slova smyslu uvědomělé oslavy vystřídala na více než čtyřicet let vynucená a monotónní idyla, od roku 1990 je možné oslavovat Svátek práce opět svobodně.

4 Kris za spřátelení

29. dubna 2008 v 19:02 | Pája |  Spřátelené blogy
4 Kris za spřátelení od PájiStatistika č. 9

28. dubna 2008 v 18:02 | Pája |  Statistiky
Pondeli: 15
Utery: 27
Streda: 28
Ctvrtek: 41
Patek: 32
Sobota: 66
Nedele: 49

Celkem: 258

Statistika č. 8

28. dubna 2008 v 18:01 | Pája |  Statistiky
Pondeli: 12
Utery: 20
Streda: 23
Ctvrtek: 36
Patek: 36
Sobota: 36
Nedele: 25

Celkem: 188

Statistika č. 7

28. dubna 2008 v 18:01 | Pája |  Statistiky
Pondeli: 23
Utery: 30
Streda: 19
Ctvrtek: 19
Patek: 20
Sobota: 31
Nedele: 19

Celkem: 161

Statistika č.6

28. dubna 2008 v 18:00 | Pája |  Statistiky
Pondeli: 16
Utery: 19
Streda: 25
Ctvrtek: 37
Patek: 24
Sobota: 25
Nedele: 47

Celkem: 193

Statistika č. 5

28. dubna 2008 v 17:59 | Pája |  Statistiky
Pondeli: 40
Utery: 33
Streda: 34
Ctvrtek: 27
Patek: 31
Sobota: 0
Nedele: 18

Statistika č. 4

28. dubna 2008 v 17:58 | Pája |  Statistiky
Pondeli: 25
Utery: 28
Streda: 29
Ctvrtek: 50
Patek: 80
Sobota: 66
Nedele: 49

Celkem: 327